USCIS đề xuất biểu phí cho chương trình eb-5 trong thời gian tới

DHS sẽ ghi nhận ý kiến công chúng về luật đề xuất này đến ngày 5/ 7/ 2016, sau thời gian đó đạo luật dự kiến sẽ được thông qua và có hiệu lực vào mùa thu năm 2016. Nếu bạn đang xem xét việc tạo ra hay mở rộng một Khu vực Trung tâm, hoặc đang có kế hoạch trích ra một khoản đầu tư vào chương trình EB-5 với tư cách là một doanh nhân người nước ngoài, bạn nên cân nhắc nộp đơn càng sớm càng tốt để tránh phải trả lệ phí nộp hồ sơ cao hơn nhiều so với hiện tại.

visa-di-my-dien-dau-tu-dinh-cu-eb54
Mỗi Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) (trích trong phần § 286 (m), 8 U.S.C 1356 (m)), Bộ An ninh Nội địa (DHS) có quyền thu phí cho các dịch vụ xét duyệt và nhập cảnh tại một mức độ để “đảm bảo thu lại toàn bộ chi phí cung cấp tất cả các dịch vụ, bao gồm cả các chi phí của dịch vụ tương tự được cung cấp mà không tính phí đối với người nộp đơn tị nạn hoặc những người nhập cư khác.” Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) được tài trợ chủ yếu bởi các khoản phí này, nó được sử dụng để chi trả các chi phí xử lý hồ sơ, phê duyệt yêu cầu di trú.

Trong năm 2015, USCIS tiến hành xem xét toàn bộ phí phê duyệt và xác định rằng Biểu phí hiện tại không đảm bảo được việc hoàn lại hoàn toàn các chi phí mà dịch vụ của Sở Di Trú đã cung cấp. Tổng chi phí vận hành năm tài chính 2016/2017 dự kiến của USCIS sẽ vượt quá dự kiến tổng doanh thu; nếu USCIS vẫn tiếp tục hoạt động ở mức lệ phí hiện tại, nó sẽ gây ra một khoản thiếu hụt trung bình hàng năm là 560 triệu đôla. Rõ ràng rằng USCIS phải điều chỉnh biểu phí hiện hành để khôi phục lại toàn bộ chi phí thủ tục phúc lợi nhập cư và tiếp tục duy trì hoặc cải thiện các tiêu chuẩn dịch vụ hiện tại.

Như vậy, vào ngày 04/ 05/ 2016, DHS công bố một thông báo về dự thảo luật mà Đăng ký liên bang mời trưng cầu ý dân về đề xuất điều chỉnh Biểu phí USCIS, được cập nhật vào ngày 23/ 11/ 2010. Cụ thể là DHS đề nghị tăng mức phí USCIS bằng 21% bình quân gia quyền, nhưng những số liệu trong các bảng dưới đây cho thấy việc ứng dụng tăng lệ phí EB-5 đang vượt quá xa con số này:

Theo luật đề nghị, các áp dụng liên quan đến các chương trình EB-5 có thể tăng lệ phí đáng kể nhất, vì có cả lệ phí mới và những gia tăng phí của hơn 100% từ các mẫu đơn I-526 và I-924. DHS biện minh cho sự gia tăng đáng kể này bằng cách chỉ ra sự tăng trưởng không ngừng các chương trình EB-5 – trong thời gian 13 tháng kể từ ngày 01/08/2014 đến 31/08/2015, USCIS đã nhận được tổng số 412 mẫu đơn I-924 áp dụng cho Khu vực Trung tâm được Chỉ định. Kể từ khi thành lập Văn phòng Chương trình đầu tư định cư (IIPO) tại USCIS trong năm 2012, nhu cầu nhân sự đã tăng lên đối với việc cải thiện tuân thủ quy định, quản lý các chương trình, và đảm bảo xác định những gian lận, an ninh quốc gia, và an toàn công cộng trong phạm vi chương trình. Ngoài ra, DHS xác nhận rằng USCIS lên kế hoạch tiến hành nhiều chuyến đi khảo sát các trung tâm khu vực và doanh nghiệp thương mại có liên quan để xác minh các thông tin được cung cấp trong việc áp dụng ở trung tâm khu vực và các kiến nghị chủ đầu tư. Tuy nhiên, luật đề xuất không đề cập đến thời gian phê duyệt nhanh hơn hay dịch vụ tốt hơn là lý do dẫn đến sự gia tăng đáng kể về chi phí.

Luật đề xuất cũng cho biết thêm một khoản phí mới 3,035 USD nộp cho chương trình EB-5 theo mẫu đơn I-924A để phê duyệt các Trung tâm Khu vực EB-5 được quy định phải nộp hàng năm hoặc theo yêu cầu để chứng minh đủ điều kiện tiếp tục chỉ định của họ. Mặc dù các Trung tâm Khu vực được yêu cầu phải nộp mẫu đơn I-924A hàng năm, hiện nay vẫn chưa có lệ phí và DHS không phục hồi các chi phí xét duyệt liên quan đến các hồ sơ. Lệ phí mới này là hợp lệ đối với luật đề xuất tương ứng với kết quả của các chi phí lớn USCIS phải gánh chịu để xem xét mẫu đơn I-924A và việc thực hiện chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 đang tiếp tục phát triển theo cấp số nhân. Có khoảng 800 Trung tâm Khu vực đã được phê duyệt (tăng từ 340 vào cuối năm tài chính 2013), và USCIS cần phải dành thời gian và nguồn lực bàn giao hồ sơ I-924A. Hơn nữa, USCIS có ý định sửa đổi các quy định về hồ sơ mẫu I-924A bao gồm một điều khoản đó là sẽ cho phép các trung tâm khu vực hủy bỏ chỉ định của họ và ngừng tham gia chương trình EB-5.

DHS sẽ ghi nhận ý kiến công chúng về luật đề xuất này đến ngày 5/ 7/ 2016, sau thời gian đó đạo luật dự kiến sẽ được thông qua và có hiệu lực vào mùa thu năm 2016. Nếu bạn đang xem xét việc tạo ra hay mở rộng một Khu vực Trung tâm, hoặc đang có kế hoạch trích ra một khoản đầu tư vào chương trình EB-5 với tư cách là một doanh nhân người nước ngoài, bạn nên cân nhắc nộp đơn càng sớm càng tốt để tránh phải trả lệ phí nộp hồ sơ cao hơn nhiều so với hiện tại.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *