Diện Đối Tác EB-5

Kinh doanh bất động sản ở Mỹ cần có những gì?

eb-5-visa1 – Chúng ta còn nhiều khả năng để mua được, bằng phương thức người bán trở thành chủ nợ trong thời gian ngắn. 3 cho đến 6 tháng, hay chúng ta dùng bằng khoán để tạo ra tiền mặt và dứt điểm một thương vụ. Địa ốc là một ngành nghề có rất nhiều cơ

Dự án EB-5 của CMB để đầu tư vào Mỹ có dể không?

dau_tu_dinh_cu_my1 CMB luôn đặt lợi ích của nhà đầu tư lên hàng đầu và thực hiện những dự án an toàn nhất để đảm bảo rằng nhà đầu tư đạt được thẻ xanh định cư và hoàn vốn đầy đủ. Giới thiệu về dự án CMB Dự án CMB là một trong những dự án EB-5

Dịch vụ Chăm sóc Toàn diện Oakland là gì?

usa-quyen-loi-cua-nha-dau-tu-1183743653 Theo yêu cầu của chương trình EB-5, việc đầu tư khoản tiền $500,000 USD vào dự án này là điều kiện cần thiết để xin thường trú (thẻ xanh) cho cả gia đình. Comprehensive Care of Oakland là dự án thỏa mãn chương trình đầu tư nhận thẻ xanh của Mỹ do Khai Phú IMA