Tại cali người thất nghiệp được Cấp thẻ Debit

California đã cấp ra hơn 42 triệu chi phiếu tiền thất nghiệp trong năm ngoái, tổng cộng tới gần 23 tỉ đôla. Với cách dùng thẻ debit, người nhận sẽ có tiền nhanh chóng hơn, và tiểu bang California sẽ tiết kiệm gần 4 triệu đô/năm tiền bưu phí.

the-tin-dung-credit-card-va-the-ghi-no-debit-card-la-gi
Sẽ không còn gửi chi phiếu tiền thất nghiệp cho 1.2 triệu người California đang lãnh tiền thất nghiệp. Thay vào đó, chính quyền tiểu bang California sẽ cấp thẻ debit để người thất nghiệp nhận tiền trực tiếp qua ngân hàng kể từ tuần này. Sở Nhận Dụng Cali (EDD) sẽ bắt đầu gửi 10,000 thẻ debit mỗi ngày trong khi từ từ xóa sổ hệ thống gửi chi phiếu thất nghiệp trong vài tháng tới.

Thực ra, việc nhận tiền qua thẻ debit không phaỉ là mới tại Cali. Sở Nhân Dụng đã cấp thẻ cho 400,000 người lãnh trợ cấp bảo hiểm tiền phế tật từ đầu năm nay. Nhưng đây là lần đầu tiên tiền thất nghiệp sẽ cấp xuyên qua thẻ dibit. Ngân Hàng Bank of America sẽ quản trị chương trình thẻ debit này. Tiền thất nghiệp sẽ tự động cấp hàng tuần vào thẻ, và người thụ hưởng sẽ dùng thẻ y hệt như các thẻ ATM khác. Người nhận có thể dùng thẻ này để rút tiền mặt từ các máy rút tiền ATM, có thể chuyển tiền vào trương mục cá nhân, hay để mua hàng tại các tiệm có nhận loại thẻ Visa. California đã cấp ra hơn 42 triệu chi phiếu tiền thất nghiệp trong năm ngoái, tổng cộng tới gần 23 tỉ đôla. Với cách dùng thẻ debit, người nhận sẽ có tiền nhanh chóng hơn, và tiểu bang California sẽ tiết kiệm gần 4 triệu đô/năm tiền bưu phí.
Như thế, Bưu Điện Hoa Kỳ lại mất đi tới 4 triệu đôla.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *