Định cư theo diện doanh nhân ở Úc như thế nào?

Những thay đổi theo chương trình này sẽ được thực hiện đồng thời với quy trình Lựa Chọn Kĩ Năng bắt đầu từ ngày 1/7/2012. Lựa Chọn Kĩ Năng là quy trình chọn lựa di trú có kĩ năng căn cứ theo Đơn Bày tỏ Nguyện vọng nhằm chọn ra các ứng viên triển vọng nhất đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cũng như nhu cầu của từng tiểu bang/vùng lãnh thổ.

woman-startup
Chương trình định cư Úc theo diện doanh nhân dành cho các doanh nhân, hoặc nhà đầu tư tại Việt Nam có ý định kinh doanh hoặc đầu tư thực sự tại Úc. Visa diện doanh nhân cho phép đương đơn cùng toàn thể gia đình sinh sống tại Úc để kinh doanh hoặc đầu tư trong vòng 4 năm. Sau khi sinh sống đủ 2 năm tại Úc và thực hiện đúng các yêu cầu của diện visa này, đương đơn và gia đình được phép xin các loại visa thường trú vĩnh viễn tại Úc.

Quyền lợi của thường trú nhân tại Úc bao gồm:
· Định cư vĩnh viễn tại Úc cho cả gia đình (Bao gồm vợ chồng, con cái và những người phụ thuộc hợp lệ).
· Được chăm sóc sức khỏe theo chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia (Medicare) cho cả gia đình.
· Con em dưới 18 tuổi được học miễn phí (tiết kiệm đến $20,000 đôla/năm). Con em trên 18 tuổi có thể được hưởng chính sách cho vay/giảm học phí thấp hơn nhiều so với mức học phí mà du học sinh quốc tế phải trả.
· Bảo lãnh các người thân khác khi đã sinh sống đủ thời gian nhất định tại nước nhập cư.
· Nhập quốc tịch sau khi có đủ thời gian sinh sống tại nước nhập cư.

Đối tượng của chương trình định cư doanh nhân tại Úc:
· Các cổ đông, chủ doanh nghiệp có lý lịch kinh doanh/quản trị doanh nghiệp thành công, hoặc
· Các nhà đầu tư đã có lý lịch đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, góp vốn doanh nghiệp, tài chính hay vàng
· Có đủ tài chính để đầu tư hoặc kinh doanh tại Úc.
· Có mong muốn ổn định cuộc sống tại Úc.

Kể từ ngày 01/07/2012 chương trình Kinh Doanh Kỹ Năng sẽ được thay thế bởi chương trình Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo. Chương trình Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo sẽ đưa ra một số cải cách chính yếu dựa trên việc xem xét toàn diện về chương trình Kinh Doanh Kỹ Năng trong năm 2011.

Cải cách này sẽ bao gồm những thay đổi chính yếu như sau:
· Từ 13 dạng thị thực sẽ giảm xuống còn 3 dạng.
· Xóa bỏ các dạng thị thực độc lập cũng như các dạng thị thực không được tận dụng khác.
· Các dạng thị thực dành cho nhà đầu tư và thị thực dành cho chủ doanh nghiệp được kết hợp thành một dạng thị thực chung.
· Dạng thị thực Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo mới sẽ được kết hợp với quy trình Lựa Chọn Kĩ Năng – SkillSelect bắt đầu áp dụng từ ngày 01/07/2012.
· Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã góp vốn liên doanh vào Úc
· Áp dụng thang điểm đánh giá cho những đương đơn xin thị thực tạm thời
· Áp dụng các điều khoản thuận lợi hơn để xin thường trú và khuyến khích sáng tạo trong kinh doanh.
· Tăng giá trị tài sản yêu cầu tối thiểu cho phù hợp với môi trường kinh doanh tại Úc.
· Thay đổi các tiêu chí cấp thị thực nhằm nâng cao tính công bằng của chương trình.

Cấu trúc thị thực mới
Chương trình định cư Úc theo diện doanh nhân mới gồm 3 dạng thị thực sau:
· Doanh Nhân Tài Năng (Thường trú) (Visa 132)
· Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo (Tạm trú) (Visa 188)
· Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo (Thường trú) (Visa 888)

Lựa Chọn Kỹ Năng (SkillSelect)
Những thay đổi theo chương trình này sẽ được thực hiện đồng thời với quy trình Lựa Chọn Kĩ Năng bắt đầu từ ngày 1/7/2012. Lựa Chọn Kĩ Năng là quy trình chọn lựa di trú có kĩ năng căn cứ theo Đơn Bày tỏ Nguyện vọng nhằm chọn ra các ứng viên triển vọng nhất đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cũng như nhu cầu của từng tiểu bang/vùng lãnh thổ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *