Diện Tay Nghề

Cách chứng minh tài khoản để định cư Canada diện tay nghề

dinh-cu-my-theo-dien-tay-nghe-lam-viec Số tiền bạn cần để hỗ trợ gia đình của bạn được thiết lập bởi số thành viên trong gia đình bạn. Chúng tôi cập nhật các khoản này mỗi năm. Đối với các đương đơn nộp đơn xin visa định cư Canada theo diện tay nghề liên bang, ngoài đáp ứng thỏa mãn điều

Số điểm đủ để định cư canada theo diện tay nghề?

dinh-cu-dien-tay-nghe-uc Điều này cho phép một số lượng đáng kể của các ứng viên nhận được thư mời đến Canada với tư cách là thường trú nhân mà không có một lời mời làm việc hoặc đề cử theo một chương trình nhập cư của tỉnh bang. Tuy nhiên, việc đảm bảo một đề nghị chấp

Những nghề nghiệp liên quan đến định cư diện tay nghề Quebec Canada

dinh-cu-dien-tay-nghe-canada Danh sách nghề nghiệp chương trình định cư diện tay nghề Quebec (Canada) cung cấp cho ứng viên ngoài Canada không có khả năng tiếng Pháp cơ hội tốt nhất để đủ điều kiện của bang Quebec. Chính phủ Tỉnh bang Quebec (Canada) công bố điều chỉnh danh sách nghề nghiệp định cư diện tay