Định cư doanh nhân đến Bang New Brunswick – Canada

Hiểu biết về môi trường kinh doanh New Brunswick Đương đơn chứng minh được hiểu biết của mình về NB trong khi phỏng vấn, kế hoạch kinh doanh hoặc giấy tờ khác 1 -10

11-buoc-don-gian-de-an-van-nhu-mot-doanh-nhan-banh-bao
Bang New Brunswick (NB) – Canada đang có chương trình Định cư doanh nhân đề cử Bang New Brunswick. Đây được đánh giá là chương trình phù hợp với doanh nhân Việt Nam cả về điều kiện tài chính, kinh nghiệm quản lý, tiếng Anh…

dinh-cu-canada-dien-doanh-nhan
dinh-cu-canada-dien-doanh-nhan
Chi tiết về chương trình định cư doanh nhân Đề cử Bang New Brunswick – Canada như sau:

I. Điều kiện nộp hồ sơ Định cư doanh nhân đề cử Bang New Brunswick, Canada:

Đương đơn là người nước ngoài đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

– Tuổi từ 22 – 55 tuổi

– Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc Pháp TEF còn giá trị

– Có bằng cấp ít nhất là từ THPT trở lên

– Cam kết sống và lập doanh nghiệp tại Brunswick

– Có kinh nghiệm quản lý ít nhất từ 3 năm trong 5 năm gần đây

– Chứng minh được sự hiểu biết về môi trường kinh doanh Brunswick

– Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế cho Brunswick

– Có tổng tài sản sở hữu tối thiểu 300.000CAD

– Cam kết đầu tư tại Brunswick số tiền 125.000 CAD

– Ký quỹ đảm bảo cho chính phủ số tiền 75.000 CAD

– Đạt tối thiểu 50 điểm theo bảng tính điểm của chương trình

II. Bảng tính điểm Định cư doanh nhân đề cử Bang New Brunswick, Canada:

1. Tuổi: Tối đa 10 điểm

Tuổi 22 – 24 25 – 55
Điểm 5 10
2. Ngôn ngữ: Tối đa 15 điểm

Kỹ năng Tiếng Anh Tiếng Pháp
Cao cấp 9 9
Trung bình 7 7
Cơ bản (~ IELTS 4.5) 4 4
3. Bằng cấp: tối đa 18 điểm

Bằng cấp Điểm số
Cấp 3 10
Cao đẳng, đại học 15
Thạc sỹ, tiến sỹ 18
4. Khả năng thích nghi: tối đa 25 điểm

Chỉ tiêu Cụ thể Điểm số
Gia đình sống ở New Brunswick Đương đơn, vợ chồng, con cái, bố mẹ, họ hàng là thường trú nhân hoặc công dân Canada sống tại NB 10
Học tập tại New Brunswick Đương đơn từng học ít nhất 1 năm từ cao đẳng tại NB 5
Đương đơn từng học ít nhất 2 năm từ cao đẳng tại NB 10
Làm việc tại New Brunswick Đương đơn đã từng làm việc ít nhất 1 năm trong 5 năm gần đây lại NB 5
Đương đơn đã từng làm việc ít nhất 2 năm trong 5 năm gần đây lại NB 10
Vợ/chồng/người phối ngẫu làm việc ít nhất 6 tháng trong năm gần đây tại NB 5
Hiểu biết về môi trường kinh doanh New Brunswick Đương đơn chứng minh được hiểu biết của mình về NB trong khi phỏng vấn, kế hoạch kinh doanh hoặc giấy tờ khác 1 -10
5. Kinh nghiệm quản lý: Tối đa 25 điểm bao gồm điểm cho số năm quản lý và điểm chi tiết cho lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Số năm quản lý 2 năm 3 năm 4 năm
Điểm số 4 8 10
Kinh nghiệm quản lý Chi tiết Điểm số
Lĩnh vực quản lý Tài chính 2
Bán hàng và Marketing 2
Nhân sự 2
Hoạt động 2
Số lượng nhân viên toàn thời gian >=10 4
<=9 2
Thẩm quyền quyết định Chủ doanh nghiệp 6
Quản lý cấp cao 4

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *