Diện Doanh Nhân

Định cư theo diện doanh nhân ở Úc như thế nào?

woman-startup Những thay đổi theo chương trình này sẽ được thực hiện đồng thời với quy trình Lựa Chọn Kĩ Năng bắt đầu từ ngày 1/7/2012. Lựa Chọn Kĩ Năng là quy trình chọn lựa di trú có kĩ năng căn cứ theo Đơn Bày tỏ Nguyện vọng nhằm chọn ra các ứng viên triển vọng

Định cư theo diện doanh nhân cần có những điều kiện gì

a Trong vòng 2 năm sau khi được cấp thị thực, bạn và gia đình phải chuyển toàn bộ số tài sản trị giá ít nhất 800.000 AUD qua Úc bằng phương thức hợp pháp. Du học Australia đơn giản từ bậc phổ thông Những hỗ trợ y tế dành cho du học sinh tại Úc

Chương trình định cư Úc theo diện doanh nhân có những dạng nào?

Businesswoman Holding a Briefcase --- Image by © Royalty-Free/Corbis Những thay đổi theo chương trình này sẽ được thực hiện đồng thời với quy trình Lựa Chọn Kĩ Năng bắt đầu từ ngày 1/7/2012. Lựa Chọn Kĩ Năng là quy trình chọn lựa di trú có kĩ năng căn cứ theo Đơn Bày tỏ Nguyện vọng nhằm chọn ra các ứng viên triển vọng