Cách chứng minh tài khoản để định cư Canada diện tay nghề

Số tiền bạn cần để hỗ trợ gia đình của bạn được thiết lập bởi số thành viên trong gia đình bạn. Chúng tôi cập nhật các khoản này mỗi năm.

dinh-cu-my-theo-dien-tay-nghe-lam-viec
Đối với các đương đơn nộp đơn xin visa định cư Canada theo diện tay nghề liên bang, ngoài đáp ứng thỏa mãn điều kiện đạt 67 điểm theo Thang điểm của Bộ di trú đưa ra thì đương đơn còn phải chứng minh khả năng chi trả các khoản chi phí sinh hoạt khi đến Canada.

Trừ khi bạn đang được phép làm việc tại Canada và có một lời đề nghị công việc có giá trị từ một nhà tuyển dụng tại Canada, hoặc bạn đã được mời để áp dụng theo Canadian Experience Class, bạn phải chứng minh rằng bạn có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và gia đình của bạn sau khi bạn có được đến Canada.

Bạn không thể vay tiền từ người khác. Bạn phải có khả năng sử dụng số tiền này để trả các chi phí sinh hoạt cho gia đình của bạn (ngay cả khi họ không đến cùng với bạn).

Bạn sẽ cần phải xuất trình giấy tờ để phòng visa Canada tại nước bạn rằng bạn có đủ tiền khi bạn áp dụng để nhập cư.

Số tiền bạn cần để hỗ trợ gia đình của bạn được thiết lập bởi số thành viên trong gia đình bạn. Chúng tôi cập nhật các khoản này mỗi năm.

Số lượng thành viên trong gia đình Số tiền cần chứng minh
(CAD)
1 $12,164
2 $15,143
3 $18,617
4 $22,603
5 $25,636
6 $28,913
Từ 7 người trở lên $32,191

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *