Diện Đoàn Tụ Gia Đình

Diện đoàn tụ gia đình New Brunswick là gì?

gian_bep_noi_doan_tu_gia_dinh  Có việc làm được sắp xếp sẵn hoặc có kỹ năng có thể giúp họ tìm được việc làm toàn thời gian tại New Brunswick Chương trình nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình của New Brunswick dành cho các đương đơn từ nước ngoài có người thân đang sinh sống tại New Brunswick,

Diện đoàn tụ gia đình Saskatchewan cần phải làm những gì?

gia-dinh-doan-tu Có đủ khả năng ngoại ngữ (tối thiểu 6.0 IELTS) hoặc có thể chứng minh được quá trình học tập hoặc làm việc nhiều năm tại các xã hội ngôn ngữ đó hoặc được chủ doanh nghiệp xác nhận đủ trình độ ngôn ngữ hoặc TOEFL hoặc TOEIC Chương trình định cư theo diện đoàn

Sự thay đổi trong độ tuổi phụ thuộc khi định cư

bao-lanh-dinh-cu-my-dien-doan-tu-gia-dinh Thêm nữa, vào ngày 01/08/2014, để đảm bảo rằng con cái đáp ứng quy định về người phụ thuộc trước khi tiến hành những bước khác kéo dài hằng năm, tuổi của người con sẽ được “khóa” ngay từ giai đoạn đầu của quá trình nhập cư, kể từ khi tỉnh bang tiếp nhận hồ