Diện Đầu Tư – Kinh Doanh

Định cư New Zealand diện đầu tư cần làm những gì?

xu-ly-nhanh-tri-trong-kinh-doanh Giai đoạn 1: Đương đơn nộp hồ sơ trình bày nguyện vọng (Expression of Interest). Lưu ý: Mỗi năm, chính phủ New Zealand tiếp nhận tối đa 300 hồ sơ theo diện Investor. Đương đơn có điểm số cao hơn trong EOI sẽ được ưu tiên mời nộp hồ sơ. New Zealand là một quốc

Định cư New Zealand diện kinh doanh có khó không

thu_tuc_thay_doi_dang_ki_kinh_doanh_2 Bạn có thể tiếp tục xin thị thực này để đạt đủ điều kiện ở lại. Và khi được cấp thị thực, bạn sẽ tiếp tục được phép ở lại 3 năm nữa. Những người kinh doanh có kinh nghiệm có nhu cầu mua hoặc thành lập một doanh nghiệp ở New Zealand có thể