Diện đoàn tụ gia đình Saskatchewan cần phải làm những gì?

Có đủ khả năng ngoại ngữ (tối thiểu 6.0 IELTS) hoặc có thể chứng minh được quá trình học tập hoặc làm việc nhiều năm tại các xã hội ngôn ngữ đó hoặc được chủ doanh nghiệp xác nhận đủ trình độ ngôn ngữ hoặc TOEFL hoặc TOEIC

gia-dinh-doan-tu
Chương trình của Saskatchewan dành cho các đương đơn từ nước ngoài có người thân đang sinh sống tại Saskatchewan, Canada.

Các điều kiện dành cho đương đơn:

Tuổi từ 18 đến 49
Được người thân đang sinh sống trên 1 năm tại Saskatchewan bảo lãnh
Có văn bằng cao đẳng hoặc chứng chỉ nghề ít nhất 1 năm học sau trung học.
Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc có liên quan.
Có đủ khả năng ngoại ngữ (tối thiểu 6.0 IELTS) hoặc có thể chứng minh được quá trình học tập hoặc làm việc nhiều năm tại các xã hội ngôn ngữ đó hoặc được chủ doanh nghiệp xác nhận đủ trình độ ngôn ngữ hoặc TOEFL hoặc TOEIC
Có việc làm được sắp xếp sẵn hoặc có ý định tìm việc làm toàn thời gian tại Saskatchewan
Có đủ tiền sinh sống trong thời gian đầu: $10,000 CAD cho đương đơn chính và $2,000 CAD cho mỗi người đi theo.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *