Định cư Canada

Cách chứng minh tài khoản để định cư Canada diện tay nghề

dinh-cu-my-theo-dien-tay-nghe-lam-viec Số tiền bạn cần để hỗ trợ gia đình của bạn được thiết lập bởi số thành viên trong gia đình bạn. Chúng tôi cập nhật các khoản này mỗi năm. Đối với các đương đơn nộp đơn xin visa định cư Canada theo diện tay nghề liên bang, ngoài đáp ứng thỏa mãn điều

Số điểm đủ để định cư canada theo diện tay nghề?

dinh-cu-dien-tay-nghe-uc Điều này cho phép một số lượng đáng kể của các ứng viên nhận được thư mời đến Canada với tư cách là thường trú nhân mà không có một lời mời làm việc hoặc đề cử theo một chương trình nhập cư của tỉnh bang. Tuy nhiên, việc đảm bảo một đề nghị chấp

Những nghề nghiệp liên quan đến định cư diện tay nghề Quebec Canada

dinh-cu-dien-tay-nghe-canada Danh sách nghề nghiệp chương trình định cư diện tay nghề Quebec (Canada) cung cấp cho ứng viên ngoài Canada không có khả năng tiếng Pháp cơ hội tốt nhất để đủ điều kiện của bang Quebec. Chính phủ Tỉnh bang Quebec (Canada) công bố điều chỉnh danh sách nghề nghiệp định cư diện tay

Diện đoàn tụ gia đình New Brunswick là gì?

gian_bep_noi_doan_tu_gia_dinh  Có việc làm được sắp xếp sẵn hoặc có kỹ năng có thể giúp họ tìm được việc làm toàn thời gian tại New Brunswick Chương trình nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình của New Brunswick dành cho các đương đơn từ nước ngoài có người thân đang sinh sống tại New Brunswick,

Diện đoàn tụ gia đình Saskatchewan cần phải làm những gì?

gia-dinh-doan-tu Có đủ khả năng ngoại ngữ (tối thiểu 6.0 IELTS) hoặc có thể chứng minh được quá trình học tập hoặc làm việc nhiều năm tại các xã hội ngôn ngữ đó hoặc được chủ doanh nghiệp xác nhận đủ trình độ ngôn ngữ hoặc TOEFL hoặc TOEIC Chương trình định cư theo diện đoàn

Sự thay đổi trong độ tuổi phụ thuộc khi định cư

bao-lanh-dinh-cu-my-dien-doan-tu-gia-dinh Thêm nữa, vào ngày 01/08/2014, để đảm bảo rằng con cái đáp ứng quy định về người phụ thuộc trước khi tiến hành những bước khác kéo dài hằng năm, tuổi của người con sẽ được “khóa” ngay từ giai đoạn đầu của quá trình nhập cư, kể từ khi tỉnh bang tiếp nhận hồ

Chương trình định cư Canada diện đầu tư Quebec như thế nào?

w620h405f1c1-files-articles-2015-1089673-doanh-nhan-tuong-lai Để hội đủ điều kiện như là một người tự làm chủ, một cá nhân phải có tổng tài sản khoảng CAD $ 100,000 và phải có kinh nghiệm làm việc trong nghề nghiệp hoặc thương mại mà mình dự định kinh doanh ở Quebec. Bang Quebec vừa ra thông báo ngày mở lại chương

Định cư theo diện doanh nhân có lợi ích gì

co-gia-tho Những lợi thế của miễn thuế thặng dư vốn trọn đời có thể được nhận ra không chỉ khi các doanh nghiệp được chuyển giao bởi các chủ sở hữu cho bên thứ ba, nhưng cũng có khi doanh nghiệp được chuyển giao trong gia đình, thừa kế cho các thế hệ sau Định cư

Định cư doanh nhân đến Bang New Brunswick – Canada

11-buoc-don-gian-de-an-van-nhu-mot-doanh-nhan-banh-bao Hiểu biết về môi trường kinh doanh New Brunswick Đương đơn chứng minh được hiểu biết của mình về NB trong khi phỏng vấn, kế hoạch kinh doanh hoặc giấy tờ khác 1 -10 Bang New Brunswick (NB) – Canada đang có chương trình Định cư doanh nhân đề cử Bang New Brunswick. Đây được