Sự thay đổi trong độ tuổi phụ thuộc khi định cư

Thêm nữa, vào ngày 01/08/2014, để đảm bảo rằng con cái đáp ứng quy định về người phụ thuộc trước khi tiến hành những bước khác kéo dài hằng năm, tuổi của người con sẽ được “khóa” ngay từ giai đoạn đầu của quá trình nhập cư, kể từ khi tỉnh bang tiếp nhận hồ sơ.

bao-lanh-dinh-cu-my-dien-doan-tu-gia-dinh
Quy định liên quan đến con cái phụ thuộc đối với các chương trình định cư Canada có hiệu lực vào ngày 01/08/2014, độ tuổi của con cái phụ thuộc sẽ thuyên giảm, từ 22 tuổi xuống còn 19 tuổi. Các trường hợp miễn trừ cho con cái còn đang học toàn thời gian sẽ không còn hiệu lực. Con cái của đương đơn trên 19 tuổi đang phụ thuộc cha mẹ về mặt tài chính và đang theo học toàn thời gian sẽ không còn được xét là con cái phụ thuộc một cách hợp lệ nữa.

Trong tất cả mọi trường hợp, một người con tiếp tục được xem là một người phụ thuộc mà không bàn đến tuổi tác, nếu như người đó phụ thuộc vào cha mẹ mình về mặt tài chính vì lý do tâm thần hay sức khỏe. Việc giảm độ tuổi của con cái phụ thuộc dưới 19 tuổi theo như Luật Bảo hộ dân Nhập cư và Tị nạn (IRPR) nhằm đưa đạo luật này ngang bằng với định nghĩa về “độ tuổi trưởng thành” ở các tỉnh bang, hiện tại là khoảng 18 và 19 tuổi.

Những người trưởng thành có thể xin đến Canada theo những chương trình khác phù hợp với họ, như du học sinh hoặc những chương trình định cư Canada khác. Những hồ sơ xin cấp thường trú nhân đã nộp tại CIC trước ngày 01/08/2014 sẽ tiếp tục được áp dụng quy định cũ về con cái phụ thuộc.

Những thay đổi trên áp dụng cho những nhóm sau đây:

Những đương đơn nộp hồ sơ theo chương trình di dân các tỉnh bang;

Những đương đơn nộp hồ sơ theo chương trình nhập cư Canada của tỉnh bang Quebec;

Những người giúp việc;

Người phụ thuộc ở nước ngoài và các bên tranh chấp;

Những trường hợp thuộc diện nhân đạo tại Quebec;

Diện bảo lãnh cha mẹ và ông bà đối với những hồ sơ nhận trước ngày 05/11/2011; và

Những dạng bảo lãnh tị nạn riêng đối với hồ sơ nhận trước ngày 18/10/2012.

Thêm nữa, vào ngày 01/08/2014, để đảm bảo rằng con cái đáp ứng quy định về người phụ thuộc trước khi tiến hành những bước khác kéo dài hằng năm, tuổi của người con sẽ được “khóa” ngay từ giai đoạn đầu của quá trình nhập cư, kể từ khi tỉnh bang tiếp nhận hồ sơ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *