Chương trình định cư Canada diện đầu tư Quebec như thế nào?

Để hội đủ điều kiện như là một người tự làm chủ, một cá nhân phải có tổng tài sản khoảng CAD $ 100,000 và phải có kinh nghiệm làm việc trong nghề nghiệp hoặc thương mại mà mình dự định kinh doanh ở Quebec.

w620h405f1c1-files-articles-2015-1089673-doanh-nhan-tuong-lai

Bang Quebec vừa ra thông báo ngày mở lại chương trình đầu tư dành cho người nhập cư. Tại lần mở cửa này chính phủ đưa ra 1900 chỉ tiêu, ngày bắt đầu nhận hồ sơ là 30/5/2016. Chương trình định cư Canada diện đầu tư Quebec bao gồm chương trình đầu tư phổ biến, doanh nhân và tự kinh doanh.

Chương trình đầu tư Quebec

Để đủ điều kiện làm chủ đầu tư, cá nhân phải chứng minh được khoản tài chính là $ 1.6 triệu CAD, phải có kinh nghiệm quản lý và sẵn sàng đầu tư một khoản tài chính CAD $ 800,000 cho chính phủ trong vòng năm năm.

Tài chính của các khoản đầu tư này là có sẵn thông qua các tổ chức tài chính của Canada.

Chương trình Doanh nhân Quebec

Để hội đủ điều kiện như là một doanh nhân, một cá nhân phải chứng minh được khoản tài chính $ 300.000, có kinh nghiệm quản lý trong một doanh nghiệp mà họ là chủ sở hữu hoặc giám sát cao cấp, và sẵn sàng và có khả năng thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp ở Quebec mà sẽ tạo ra ít nhất một công việc gia tăng ở Quebec.

Chương trình tự kinh doanh Quebec

Để hội đủ điều kiện như là một người tự làm chủ, một cá nhân phải có tổng tài sản khoảng CAD $ 100,000 và phải có kinh nghiệm làm việc trong nghề nghiệp hoặc thương mại mà mình dự định kinh doanh ở Quebec.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *