Những điều quan trọng Nhà dầu tư EB-5 cần biết.

Một trong những phương pháp quan trọng để thẩm định một khoản đầu tư đó chính là biết cách đặt ra những câu hỏi. Sau đây là danh sách câu hỏi mà nhà đầu tư có thể sử dụng, những câu hỏi này có thể chưa thực sự toàn diện nhưng có giá trị tham khảo để nhà đầu tư có thể sử dụng để phần nào thẩm định khoản đầu tư của mình:

chuongtrinhcapnhat
Chương trình EB-5 là một phạm trù phức tạp, đó là sự lựa chọn “trọn đời” của một người nhập cư tiềm năng. Điều quan trọng nhất trong chương trình này là nhà đầu tư phải biết được quyền lợi của mình. Gần đây, có những bài báo lưu ý về một số dự án EB-5 thất bại, quan trọng là từ những bài báo này, nhà đầu tư tiềm năng có thể hiểu được cách thức vận hành của chương trình EB-5. Từ năm 2008, chương trình EB-5 đã thu hút hơn 14.6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Mỹ. Từ việc thực hiện những khoản đầu tư này, chương trình EB-5 đã tạo ra thẻ xanh cho hàng ngàn nhà đầu tư và gia đình họ trên toàn thế giới. Những thẻ xanh này cho phép những người tham gia sống và làm việc tại Mỹ, tự do đi lại ở ngoài nước Mỹ và có tất cả các quyền và lợi ích của một thường trú nhân Mỹ.

Tuy nhiên việc thực hiện 1 khoản đầu tư là một quyết định quan trọng mà nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình nên cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định. Một phần quan trọng của việc thực hiện quyết định đầu tư EB-5 đó là nhà đầu tư nên tìm hiểu thật cẩn thận về dự án mà mình dự đinh sẽ đầu tư, Trung tâm Vùng và những đơn vị dịch vụ ở nước ngoài về hồ sơ năng lực, kinh nghiêm, và những bằng chứng về thành công của họ trong ngành và sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý Liên Bang.

Cụ thể, liên quan đến dự án, nhà đầu tư có quyền xem xét tất cả những tài liệu để thẩm định về việc đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư nên xem xét kế hoạch kinh doanh, báo cáo kinh tế, thời gian xây dựng, và nghiên cứu thị trường để xem xét số liệu về cung và cầu, số lượng việc làm dự kiến tạo ra, chiến lược hoàn vốn, và các nguyên tắc cơ bản khác của đầu tư.

Đặc biệt đáng chú ý là việc xem xét Biên bản công bố thông tin (Private Placement Memorandum -“PPM”). PPM là một bản tóm tắt của các khía cạnh vật chất của đầu tư, bao gồm thỏa thuận điều hành và các thỏa thuận đăng ký cũng như kế hoạch kinh doanh, và là tài liệu duy nhất trong đó nêu ra tất cả những rủi ro của việc đầu tư. PPM có thể rất dài với đầy đủ chi tiết pháp lý, và đôi khi gần 100 trang, đây là tài liệu quan trọng nhất để xem xét về một khoản đầu tư. Điều quan trọng là nhà đầu tư phải hiểu rằng đây là khoản đầu tư của họ và họ có toàn quyền đặt câu hỏi và tiến hành thẩm định riêng để xem liệu việc đầu tư này có thích hợp không.

Trên thị trường hiện nay, có lẽ yếu tố quan trọng nhất là việc thẩm định toàn diện. Ví dụ, một nhà đầu tư chắc chắn sẽ muốn dự án có đội ngũ quản lý và phát triển với hồ sơ năng lực thành công cũng như đủ vốn để hoàn thành dự án. Nhà đầu tư sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghiên cứu và thẩm định dự án thật kỹ trước khi thực hiện đầu tư. Ngoài ra, việc đảm bảo rằng toàn bộ đội ngũ chuyên gia của dự án là có chất lượng, dày dạn kinh nghiệm với chương trình EB-5, và hoàn toàn chính trực là điều quan trọng. Một điều quan trọng nữa đó chính là phải đảm bảo rằng các tài liệu văn bản mà nhà đầu tư nhận được là phù hợp với những cuộc trao đổi bằng lời giữa nhà đầu tư với các đơn vị dịch vụ và phù hợp với các nguyên tắc đầu tư. Cuối cùng, mỗi nhà đầu tư cần tham khảo ý kiến thêm với các cố vấn của mình về các phương diện cũng như hệ quả về tài chính, thuế, luật pháp, kế toán, các vấn đề pháp lý và liên quan đến đầu tư. Một khi nhà đầu tư đã tiến hành thẩm định một cách đầy đủ thì nhà đầu tư sẽ có thể yên tâm hơn sau khi ra quyết định đầu tư của mình.

Một trong những phương pháp quan trọng để thẩm định một khoản đầu tư đó chính là biết cách đặt ra những câu hỏi. Sau đây là danh sách câu hỏi mà nhà đầu tư có thể sử dụng, những câu hỏi này có thể chưa thực sự toàn diện nhưng có giá trị tham khảo để nhà đầu tư có thể sử dụng để phần nào thẩm định khoản đầu tư của mình:

Trung tâm Vùng được cấp phép bởi Sở Di trú vào thời điểm nào, và nó có những lần thay đổi nào?
Trung tâm Vùng có bị từ chối đơn I-924 nào hay không?
Trung tâm Vùng đã từng nhận Thông báo về Dự dịnh Chấm dứt nào không? Nếu có, tình trạng hiện tại của nó là gì?
Trung tâm Vùng có duy trì được việc nộp hồ sơ pháp lý hàng năm cho Sở Di trú (đơn I-924A) hay không?
Trung tâm Vùng có từng là đối tượng điều tra hay xem xét của SEC (Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ) hay không?
Trung tâm Vùng có phải là nhà môi giới (broker/dealer) được cấp phép hoặc đang làm việc với một nhà môi giới (broker/dealer) được cấp phép hay không?
Có những dự án nào của Trung tâm Vùng này đã thành công với mô hình phát triển tương tự?
Tỷ lệ thành công về đơn I-526 và đơn I-829 của Trung tâm Vùng là bao nhiêu?
Tỷ lệ thành công của dự án với đơn I-526 là bao nhiêu?
Dự án đã nhận được chấp thuận trước về hồ sơ dự án từ Sở Di Trú hay chưa?
Dự án có sử dụng tài khoản bảo chứng cho khoản đầu tư hay không và điều kiện giải ngân tiền từ tài khoản escrow là gì?
Số tiền đầu tư có được hoàn lại toàn bộ khi đơn I-526 bị từ chối không?
Phí quản lý hoặc bất kỳ khoản phí nào khác ngoài số tiền đầu tư có được hoàn lại không nếu đơn I-526 bị từ chối?
Có một hành động vi phạm và / hoặc gian lận chứng khoán từng được đệ trình chống lại dự án này hay không, hoặc bất kỳ sự tham gia của cá nhân trong việc quản lý và hoạt động của các đơn vị này không?
Trung tâm vùng hay đơn vị phát triển dự án có từng liên quan đến một vụ kiện hình sự nào hay không?

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *