Vì sao Vợ chồng không chịu trách nhiệm thuế của nhau?

Bà Nina E. Olson, người đã vận động cho sự thay đổi từ nhiều năm nay, cho rằng giới hạn thời gian gây thiệt hại cho những người đã bị lừa dối hoặc bị người phối ngẫu của họ dọa dẫm.

timthumb
Sở thuế IRS sẽ tạo dễ dàng hơn cho vài người phối ngẫu “vô tội”, để họ có thể thoát trách nhiệm về nợ tiền thuế của người vợ hoặc chồng.

Theo luật, những người trả thuế nộp tờ khai thuế chung thường bị buộc trách nhiệm về những món nợ tiền thuế của người bạn đời của họ. Tuy nhiên, những người phối ngẫu có thể đủ điều kiện để được châm chước nếu họ không biết người kia đã lừa dối họ về tiền thuế, hoặc đã không tham gia vào âm mưu. Trong vài trường hợp, những người phối ngẫu có thể tránh trách nhiệm nếu họ có thể chứng minh họ ở trong một mối liên hệ bị lạm dụng và đã không biết họ có quyền lựa chọn là không ký vào một tờ khai thuế.

IRS đã đòi hỏi những người phối ngẫu vô tội phải làm đơn xin châm chước trong vòng hai năm sau khi cơ quan khởi sự hành động truy thu. Hôm thứ hai (25 tháng bảy), IRS đã bãi bỏ giới hạn thời gian hai năm cho vài đơn xin sau khi các nhà lập pháp và những người bênh vực phàn nàn rằng nhiều người phối ngẫu bị ngược đãi hoặc đã ly dị có thể không hay biết về các nỗ lực truy thu của IRS trong nhiều năm.

“Những người đóng thuế này, thường phần lớn là những người đàn bà trong tình trạng bị ngược đãi, bỗng thấy họ mắc nợ tiền thuế của IRS mà họ không có lỗi gì trong đó,” theo lời ủy viên IRS, ông Doug Shulman. “Họ vẫn cần chứng minh rằng họ đã không hay biết về tình huống này, họ không phải là đồng lõa trong vụ đó, rằng họ thực sự là một nạn nhân vô tội.”

Ðể đủ điều kiện được châm chế, người đóng thuế phải nộp đơn để được xếp vào loại “người phối ngẫu vô tội”. Có nhiều loại người đóng thuế có thể đủ điều kiện để được chỉ định vào loại này, và vài người vẫn còn phải tôn trọng giới hạn thời gian hai năm. Những người đó bao gồm những người đóng thuế giản dị không hay biết rằng người phối ngẫu của họ đã không báo cáo lợi tức, nhưng khám phá ra các nỗ lực truy thu của IRS trong vòng hai năm.

Trong số những người có thể đủ điều kiện để có thêm thời gian là những người phối ngẫu trong các mối liên hệ bị ngược đãi hoặc những người không có lý do gì để tin rằng người phối ngẫu kia đã không trả các hóa đơn thuế và không hề được thông báo về các nỗ lực thu thuế của IRS.

Ðối với những người này, IRS nói cơ quan sẽ không áp dụng giới hạn hai năm đối với những đơn mới hoặc những đơn đang cứu xét. Những người đã bị bác đơn trong quá khứ vì giới hạn thời gian nay có thể nộp đơn lại, cơ quan nói.

IRS nhận được khoảng 50,000 đơn xin hưởng quy chế người phối ngẫu vô tội mỗi năm. Khoảng 2,000 đơn bị bác mỗi năm bởi vì chúng không hội đủ điều kiện về thời hạn nộp đơn, mặc dù IRS nói một số những đơn đó có thể đã bị bác vì những lý do khác.

Bà Nina E. Olson, người đã vận động cho sự thay đổi từ nhiều năm nay, cho rằng giới hạn thời gian gây thiệt hại cho những người đã bị lừa dối hoặc bị người phối ngẫu của họ dọa dẫm.

“Trên thực tế, nhiều cá nhân đáng lẽ đủ điều kiện để được coi như người phối ngẫu vô tội không biết rằng IRS đã khởi sự hành động truy thu bởi vì người phối ngẫu kia đã giấu giếm các tin tức,” theo lời bà Olson. “Do đó, những cá nhân này không thể xin được châm chế trước thời hạn chót hai năm để đủ điều kiện.”

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *