để làm việc tại canada bạn cần làm những gì

Số điểm đủ để định cư canada theo diện tay nghề?

dinh-cu-dien-tay-nghe-uc Điều này cho phép một số lượng đáng kể của các ứng viên nhận được thư mời đến Canada với tư cách là thường trú nhân mà không có một lời mời làm việc hoặc đề cử theo một chương trình nhập cư của tỉnh bang. Tuy nhiên, việc đảm bảo một đề nghị chấp