cách định cư theo diện doanh nhân

Định cư theo diện doanh nhân ở Úc như thế nào?

woman-startup Những thay đổi theo chương trình này sẽ được thực hiện đồng thời với quy trình Lựa Chọn Kĩ Năng bắt đầu từ ngày 1/7/2012. Lựa Chọn Kĩ Năng là quy trình chọn lựa di trú có kĩ năng căn cứ theo Đơn Bày tỏ Nguyện vọng nhằm chọn ra các ứng viên triển vọng

Định cư theo diện doanh nhân có lợi ích gì

co-gia-tho Những lợi thế của miễn thuế thặng dư vốn trọn đời có thể được nhận ra không chỉ khi các doanh nghiệp được chuyển giao bởi các chủ sở hữu cho bên thứ ba, nhưng cũng có khi doanh nghiệp được chuyển giao trong gia đình, thừa kế cho các thế hệ sau Định cư