định cư đầu tư

Dự án đầu tư Viện dưỡng lão Renaissance Village Murrieta

rvm-bird_s_eye Dự án nằm tại vị trí trọng điểm với khí hậu tốt nhất tại Mỹ và nơi đang có nhu cầu rất lớn về viện dưỡng lão. Dự án tạo việc làm mới nhiều hơn so với quy định của Sở Di trú Mỹ. Tổng quan về dự án Dự án được xây dựng nhằm

Tổng quan dự án đầu tư Hillwood Logistics

aaa Dự án trung tâm thương mại West Hills giai đoạn II nhận được hỗ trợ về tín dụng thuế TIF lên đến USD 15,000,000. Khu đất thuộc sỡ hữu của chủ đầu tư Hillwood. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa CMB và tập đoàn HILLWOOD DEVELOPMENT LLC., một trong mười đơn vị phát